پزشکی, ماچا

اندازه گیری کاتچین ماچا به وسیله ی کروماتوگرافی

فواید ماچا

چکیده

کاتچین های چای سبز با فواید زیادشان برای سلامتی شناخته می شوند. اخیرا کشف شده است که چای ماچا نسبت به چای های سبز دیگر فواید بسیار بیشتری برای سلامتی دارد. ماچا نوع مخصوصی از چای سبز پودر شده است که در گذشته در مراسمات سنتی چای که در ژاپن برگزار می شد مورد استفاده قرار می گرفته است. اگرچه هیچ تحقیقی درباره ی مقایسه میزان کاتچین دریافتی از چای ماچا در مقایسه با سایر چای های سبز صورت نگرفته است. ما برای تحلیل میزان پنج کافئین و کاتچین موجود در چای سبز از روش سریع کروماتوگرافی الکتروسینیتکی باردار استفاده کرده ایم. نتایج جداسازی متانول و آب از ماچا در مقایسه با جداسازی آب از یک چای سبز محبوب مقایسه شده است. با استفاده از مقایسه نسبت کاتچین (mg)به برگ خشک شده(g) می توان نتیجه گرفت که غلظت اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) در دسترس در چای ماچا 137 برابر نسبت به میزان EGCG در چای های سبز چینی رایج بیشتر است و حداقل سه برابر بیشتر از میزان ثبت شده برای چای های سبز دیگر است.

Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography.

Weiss DJ, Anderton CR.
2003 Sep, 5

Abstract

Catechins in green tea are known to have many beneficial health properties. Recently, it has been suggested that matcha has greater potential health benefits than other green teas. Matcha is a special powdered green tea used in the Japanese tea ceremony. However, there has been no investigation to quantitate the catechin intake from matcha compared to common green teas. We have developed a rapid method of analysis of five catechins and caffeine in matcha using micellar electrokinetic chromatography. Results are presented for water and methanol extractions of matcha compared with water extraction of a popular green tea. Using a mg catechin/g of dry leaf comparison, results indicate that the concentration of epigallocatechin gallate (EGCG) available from drinking matcha is 137 times greater than the amount of EGCG available from China Green Tips green tea, and at least three times higher than the largest literature value for other green teas.

 

Reference:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967303011336

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *