پزشکی

فواید چای سبز

تاثیرات سودمند چای سبز، مروری بر مطالعات

چکیده

چای سبز فواید زیادی برای سلامتی دارد و به عنوان عامل پیشگیری کننده و کمک کننده در درمان بسیاری از بیماری های مزمن از جمله انواع سرطان، مشکلات قلبی و بیماری های کبد نقش ایفا می کند. بسیاری از اثرات مفید این چای برای سلامتی به خاطر وجود کاتچین مخصوصا اپی گالوکاتچین-3-گالات در این ماده غذایی است. این اثرات در مطالعاتی که در محیط های آزمایشگاهی و در بدن حیوانات درمورد مکانیسم های اصلی کاتچین های چای سبز و فعالیت های زیستی آن ها انجام گرفته است مشخص شده است. همچنین مطالعات انسانی در مورد اثر استفاده از کاتچین های چای سبز برای درمان سندرم متابولیک مانند چاقی، دیابت نوع دو و عوامل خطر قلبی صورت گرفته است.
استفاده طولانی مدت از کاتچین های چای می تواند بدن را در برابر رژیم های با چربی بالا که باعث چاقی و دیابت نوع دو می شوند ایمن نماید و می تواند خطر انسداد عروق قلبی را کاهش دهد. تحقیقات بیشتر که با استاندارد های بین المللی مطابقت دارند بایستی انجام پذیرند تا اثرات دارویی و پزشکی چای سبز را نشان دهد و مکانیسم عمل آن را مشخص نماید.
استفاده طولانی مدت از چای سبز فعالیت UDP– گلوکورونوزيل ترانسفراز را در موش ها افزایش می دهد. پس از آن که این ماده جذب شد کاتچین ها با استفاده از آنزیم های متابولیز کننده دارو در اندام های مختلف در سوخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین افزایش UDP– گلوکورونوزيل ترانسفراز باعث افزایش گلوکونیزاسیون می شود و این امر باعث می شود تا چای سبز اثر ضد سرطانی داشته باشد و مواد شیمیایی سرطان زا را به مواد غیر فعالی که به راحتی دفع می شوند تبدیل نماید.در یک آزمایش فعل و انفعال بین 2-amino-3-methylimidazol (4,5-f)quinoline (آی کیو)و کاتچین چای سبز مورد آزمایش قرار گرفته است.
آی کیو یک پیش سرطان زا است که در ابتدا در گوشت فرآوری شده تشخیص داده شد.شیوه اصلی در انتقال زیستی آی کیو از طریق cytochrome P450 و سپس جفت شدن با سولفات و گلوکورناید می باشد. چای سبز متابولیزم آی کیو را در موش ها اصلاح می کند و ساخت گلوکورونایدها را افزایش می دهد که به وسیله ادرار دفع می شوند. علاوه بر این کاتچین های چای سبز با جلوگیری از عملکرد سیتوکروم P450، بدن را در برابر سرطان هایی که به واسطه ی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ایجاد می شوند محافظت می کند. اما اثر چای سبز بر روی آنزیم های سیتوکروم P450بستگی به شکل این آنزیم ها دارد. استفاده طولانی مدت از چای سبز فعالیت سیتوکروم 1A1 P450و 1A2 را در موش های معمولی افزایش می دهد اما فعالیت 2B1 و 2E1 را تغییر نمی دهد. اگرچه نتیجه گیری در مورد اثرات مفید چای سبز تنها با در نظر گرفتن این مسیر مشکل است.

Beneficial effects of green tea: A literature review

Sabu M Chacko, Priya T Thambi, Ramadasan Kuttan, and Ikuo Nishigaki
2010 Apr, 6

Abstract

The health benefits of green tea for a wide variety of ailments, including different types of cancer, heart disease, and liver disease, were reported. Many of these beneficial effects of green tea are related to its catechin, particularly (-)-epigallocatechin-3-gallate, content. There is evidence from in vitro and animal studies on the underlying mechanisms of green tea catechins and their biological actions. There are also human studies on using green tea catechins to treat metabolic syndrome, such as obesity, type II diabetes, and cardiovascular risk factors.
Long-term consumption of tea catechins could be beneficial against high-fat diet-induced obesity and type II diabetes and could reduce the risk of coronary disease. Further research that conforms to international standards should be performed to monitor the pharmacological and clinical effects of green tea and to elucidate its mechanisms of action.
Long-term ingestion of green tea increases UDP-glucuronosyl transferase activity in rats [66,70,71], and after being absorbed, catechins are metabolized by drug-metabolizing enzymes in various organs [72,73]. Thus, the increased glucuronidation through UDP-glucuronosyl transferase induction is postulated to contribute to the anticarcinogenic effect of green tea by facilitating the metabolism of chemical carcinogens into inactive products that are readily excreted. The interaction between 2-amino-3-methylimidazol (4,5-f)quinoline (IQ) and green tea catechin metabolism was examined [74]. IQ is a precarcinogen that was originally detected in an extract of fried meat. The major route of IQ biotransformation in rats is cytochrome P450 in the first step, followed by conjugation to a sulfate and a glucuronide conjugate. Green tea modifies IQ metabolism in rats, increasing the formation of IQ glucuronides, which are then excreted in the urine. Moreover, protection against cancers induced by polycyclic aromatic hydrocarbons by green tea catechins may be due to the inhibition of their cytochrome P450 metabolism, but the effect of green tea on cytochrome P450 enzymes depends on the particular form. The long-term consumption of green tea increases cytochrome P450 1A1 and 1A2 activities, but not 2B1 and 2E1 activities, in normal rats. However, it is difficult to draw conclusions about a beneficial effect of green tea against carcinogens involving only modulation of this metabolic pathway.

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2855614/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *