همزن کفساز

70 هزار تومان

به منظور حل کردن ماچا در مایعات مختلف می توانید به جای استفاده از روش سنتی ویسک ماچا، از همزن کف ساز استفاده کنید. این روش بسیار راحت تر از روش سنتی بوده و طی چند ثانیه نوشیدنی ماچا شما آماده خواهد شد.

توضیحات

ویژگی بسیار بارز این دستگاه قدرت مناسب به همراه سبکی و کم حجم بودن آن است که می توانید به راحتی در همه جا از آن استفاده نمایید.