آيا ماچا منع مصرف دارد؟

مصرف انواع چاي ها براي خانم هاي باردار و شيرده تا حد زيادي منع شده است. اين افراد بايد براي مصرف ماچا نيز با پزشك خود مشورت كنند.