آیا ماچا برای پوست مفید است؟

ماچا محتوی مقدار زیادی کلروفیل است. کلروفیل یک سم زدایی قوی است که می‌تواند مواد مضر را حذف کرده و با رادیکال‌های آزادی که به سلول‎های پوست آسیب می‌زند، مبارزه می‌کند. ماچا به‌خصوص برای آکنه بسیار مناسب است چرا که می‌تواند تولید چربی پوست را کاهش دهد.